Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1957, τεύχος 34

Αθανασιάδης Χρήστος, «Μαύρη χορεύτρια (γλυπτό)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 352

Κότσιρας Γιωργής, «Απ' τη Συνομιλία με τον Σίσυφο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 353-354

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Κάλλος μορφής και κάλλος ουσίας στη λογοτεχνία», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 355-360

Δέλιος Γιώργος, «Οικογένεια», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 361-362

Prévert Jacques, «Σελίδα αντιγραφής», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 363-364

Prévert Jacques, «Αυτός ο έρωτας», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 364-366

Prévert Jacques, «Ο κήπος», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 366

Prévert Jacques, «Πρώτη μέρα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 367

Prévert Jacques, «Το μήνυμα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 367

Prévert Jacques, «Τραγούδι», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 367

Prévert Jacques, «Η έκλειψη», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 367-368

Prévert Jacques, «Είδα πολλούς», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 368

Prévert Jacques, «Το οργανέτο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 368-369

Bezruč Petr, «Το σκιάχτρο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 370-371

Bezruč Petr, «Λεωνίδας», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 371

Κόρφης Τάσος, «Η προέκταση», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 372-373

Μπραζιώτης Άρης, «Variations [I-II]», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 373

Borchert Wolfgang, «Έξω μπροστά στην πόρτα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 374-383

Ροντογιάννης Τάκης, «Προσμονή», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 383

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 384-385

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Περιθώριο. Γράμμα σε ποιητή», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 385-387

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Επιστολαί», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 390

«Περιεχόμενα Γ' τόμου (1957)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 390-393

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 394

«ΣΙΖΑΛ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 395

«Ελαστικά ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 395

«Φλόκα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 396

«Αλευροκυλινδρόμυλος Χατζηγιαννάκη», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 397

«Ψυγεία Χαρίλαος», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 397

«Αλυσίδα Μακεδονική βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 397

«Ρωσσική αγορά», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 398

«Κυλινδρόμυλοι Σίνδου Κατσαβουνίδη», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 398

«ΜΑ-ΒΙ-ΣΩ», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 398

«Καφές Λουμίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Grundig Γουναρίδης-Μαρίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. (οπισθόφυλλο)

Θρύλος Άλκης, «Το θέατρο. Το θέατρο της απαισιοδοξίας», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 387-389