Είστε εδώ

Αθανασιάδης Χρήστος, «Μαύρη χορεύτρια (γλυπτό)», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 352