Είστε εδώ

Μπραζιώτης Άρης, «Variations [I-II]», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 373