Είστε εδώ

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Περιθώριο. Γράμμα σε ποιητή», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 385-387