Είστε εδώ

Prévert Jacques, «Αυτός ο έρωτας», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 364-366