Είστε εδώ

Ροντογιάννης Τάκης, «Προσμονή», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 383