Είστε εδώ

Borchert Wolfgang, «Έξω μπροστά στην πόρτα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 374-383