Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Απ' τη Συνομιλία με τον Σίσυφο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 353-354