Είστε εδώ

Prévert Jacques, «Το οργανέτο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 368-369