Είστε εδώ

Θρύλος Άλκης, «Το θέατρο. Το θέατρο της απαισιοδοξίας», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 387-389