Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Οικογένεια», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 361-362