Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Κάλλος μορφής και κάλλος ουσίας στη λογοτεχνία», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 355-360