Είστε εδώ

Εξώπολις, έτος all, τεύχος all

Κοσσυφίδου Μαρία, «Οδηγός επαγγελμάτων. 1. Μεταποιήσεις σχέσεων», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 32

Κοσσυφίδου Μαρία, «Οδηγός επαγγελμάτων. 2. Διακομιστής ελπίδων», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 32

Κοσσυφίδου Μαρία, «Οδηγός επαγγελμάτων. 3. Νυχτοφύλακας σκιών», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 33

Κοσσυφίδου Μαρία, «Οδηγός επαγγελμάτων. 4. Δεύτερο επάγγελμα», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 33

Κονομάρα Λίλα, «Μια παραπάνω δυσκολία», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 34-38

Καβανόζης Κώστας, «Ερωτικά χαϊκού», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 39

Κουτσούκος Ηλίας, «Δυνατό σκοτάδι», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 40-42

Τολούδη Ζηνοβία, «[Από την εικονογράφηση του ποιήματος]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 44

Τολούδη Ζηνοβία, «[Από την εικονογράφηση του ποιήματος]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 45

Τολούδη Ζηνοβία, «[Από την εικονογράφηση του ποιήματος]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 46

Τολούδη Ζηνοβία, «[Από την εικονογράφηση του ποιήματος]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 47

Τολούδη Ζηνοβία, «[Από την εικονογράφηση του ποιήματος]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 48

Τολούδη Ζηνοβία, «[Από την εικονογράφηση του ποιήματος]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 50

Τολούδη Ζηνοβία, «[Από την εικονογράφηση του ποιήματος]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 52

Ματζαρίδου Ευσταθία, «Ανεπιτυχής η παράσταση», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 53-59

Σφήκα Μαρία Δ., «Τέσσερα ποιήματα. Εκ βαθέων (Από την ποιητική συλλογή Ο Υποκειμενικός Κήπος)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 64

Παπαδοπούλου Ελισάβετ, «Η εκδρομή», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 65-73

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Τοπίον λύπης. (IV) Συμπόσιο στην αυλή: Γνωστοί και φίλοι», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 74

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Τοπίον λύπης. Η παραμεθόριος στο κορμί μας – ΙΙ (μετά είκοσι έτη)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 75-76

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Τοπίον λύπης. Ευριπίδης Αθηναίος… μετανσαρκωμένος εις Ραφήναν», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 76-77

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Τοπίον λύπης. Επαγγελματική προϋπηρεσία 97-99», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 78-79

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Τοπίον λύπης. Δοκίμιο τεχνοκριτικής –Ι», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 80

Παπαδοπούλου Θεοδοσία, «Μεταδεδομένα. Αδέσποτα χάδια (Από την ανέκδοτη συλλογή 23 Μοτέτα και μία Φούγκα)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 86-87

Παπαδοπούλου Θεοδοσία, «Μεταδεδομένα. Ασίνην τε... (Από την ανέκδοτη συλλογή 23 Μοτέτα και μία Φούγκα)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 87-88

Παπαδοπούλου Θεοδοσία, «Μεταδεδομένα. Μεταδεδομένα (Από την ανέκδοτη συλλογή 23 Μοτέτα και μία Φούγκα)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 88-89

Παπαδοπούλου Θεοδοσία, «Μεταδεδομένα. Ενδοχώρα (Από την ανέκδοτη συλλογή 23 Μοτέτα και μία Φούγκα)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 89-90

Παπαδοπούλου Θεοδοσία, «Μεταδεδομένα. Στάση μετρό: Παλλήνη (Από την ανέκδοτη συλλογή 23 Μοτέτα και μία Φούγκα)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 90

Παπαδοπούλου Θεοδοσία, «Μεταδεδομένα. Recycling (Από την ανέκδοτη συλλογή 23 Μοτέτα και μία Φούγκα)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 90-91

Θεοδόσης Γεράσιμος, «Ερωτική συνύπαρξη», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 94-98

Γαβαλάς Γιάννης Στ., «Ξύλινο άλογο. Ο άλλος δρόμος», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 99

Γαβαλάς Γιάννης Στ., «Ξύλινο άλογο. Θα θυμάσαι…», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 100

Γαβαλάς Γιάννης Στ., «Ξύλινο άλογο. Μου σκότωσαν κι εμένα τον πατέρα», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 101

Γαβαλάς Γιάννης Στ., «Ξύλινο άλογο. Σε άλλες σφαίρες», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 102

Γαβαλάς Γιάννης Στ., «Ξύλινο άλογο. Η αγάπη είναι ο τρόμος», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 103

Γαβαλάς Γιάννης Στ., «Ξύλινο άλογο. Στη Φωκίδα πάνω απ' το μαντείο», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 104

Γαβαλάς Γιάννης Στ., «Ξύλινο άλογο. Η παράσταση», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 105

Κασκάλη Δώρα, «Το τρένο της φυγής του», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 106-110

Ξανθάκης Χρήστος, «Όμορφη Θεσσαλονίκη», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 111-113

Κυριάκη Μαρία, «Θάνατος στο Κτανσκ», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 114-119

Σταυρίδης Γιώργος, «Δύο ποιήματα. Αναμονή», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 120

Σταυρίδης Γιώργος, «Δύο ποιήματα. Όταν θα ξαναγυρίσω», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 120

Τολούδη Μαρία, «Ήρξατο η βασιλεία», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 121-124