Είστε εδώ

Ξανθάκης Χρήστος, «Όμορφη Θεσσαλονίκη», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 111-113