Είστε εδώ

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Τοπίον λύπης. (IV) Συμπόσιο στην αυλή: Γνωστοί και φίλοι», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 74