Είστε εδώ

Γαβαλάς Γιάννης Στ., «Ξύλινο άλογο. Η αγάπη είναι ο τρόμος», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 103