Είστε εδώ

Κονομάρα Λίλα, «Μια παραπάνω δυσκολία», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 34-38