Είστε εδώ

Κυριάκη Μαρία, «Θάνατος στο Κτανσκ», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 114-119