Είστε εδώ

Σταυρίδης Γιώργος, «Δύο ποιήματα. Όταν θα ξαναγυρίσω», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 120