Είστε εδώ

Γαβαλάς Γιάννης Στ., «Ξύλινο άλογο. Μου σκότωσαν κι εμένα τον πατέρα», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 101