Είστε εδώ

Γαβαλάς Γιάννης Στ., «Ξύλινο άλογο. Στη Φωκίδα πάνω απ' το μαντείο», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 104