Είστε εδώ

Κασκάλη Δώρα, «Το τρένο της φυγής του», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 106-110