Είστε εδώ

Παπαδοπούλου Ελισάβετ, «Η εκδρομή», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 65-73