Είστε εδώ

Καβανόζης Κώστας, «Ερωτικά χαϊκού», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 39