Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Δυνατό σκοτάδι», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 40-42