Είστε εδώ

Παπαδοπούλου Θεοδοσία, «Μεταδεδομένα. Recycling (Από την ανέκδοτη συλλογή 23 Μοτέτα και μία Φούγκα)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 90-91