Είστε εδώ

Γαβαλάς Γιάννης Στ., «Ξύλινο άλογο. Η παράσταση», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 105