Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Ρητορεία και ρητορική στην αρχαιότητα

της Χρυσάνθης Τσίτσιου-Χελιδόνη

ΣΤ2.2. Κείμενα-Μεταφράσεις

ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ

Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από έργα ρητόρων της ελληνικής αρχαιότητας, στο πρωτότυπο και σε νεοελληνικές μεταφράσεις (των Αισχίνη, Ανδοκίδη, Αντιφώντα, Δημοσθένη, Ισαίου, Ισοκράτη, Λυκούργου, Λυσία και Υπερείδη).

 

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Περιλαμβάνονται πλήρη έργα ρητόρων της ελληνικής αρχαιότητας στο πρωτότυπο μαζί με δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις (των Αισχίνη, Αντιφώντα, Γοργία, Δημοσθένη, Ισοκράτη, και Λυσία).

 

HODOI ELEKTRONIKAI: DU TEXTE À L' HYPERTEXTE

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μελέτης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία και σε ψηφιακό υλικό. Τα πλήρη κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας συνοδεύονται από αποδόσεις στα γαλλικά, καθώς και συμφραστικούς πίνακες, εργαλεία για γλωσσική, λεξιλογική, γραμματική και συντακτική ανάλυση.

 

POESIA LATINA

Στην ενότητα Testi greci interattivi περιλαμβάνονται έργα των Λυσία, Ισοκράτη, Δημοσθένη, Αισχίνη, Λυκούργου και Υπερείδη.

 

THE INTERNET CLASSICS ARCHIVE

Ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει αγγλικές μεταφράσεις ή συνδέσμους σε μεταφράσεις έργων της ελληνικής και λατινικής κυρίως γραμματείας. Περιέχονται τα έργα των μεγάλων ρητόρων σε αγγλική μετάφραση από το Perseus Project.

 

THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY

Στη σημαντικότατη αυτή ψηφιακή βιβλιοθήκη περιέχονται έργα ρητόρων της κλασικής και λατινικής αρχαιότητας με μεταφράσεις και σχόλια, εργαλεία μορφολογικής ανάλυσης των κειμένων, γραμματικές και λεξικά της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας.

 

THESAURUS LINGUAE GRAECAE

Ψηφιακή βιβλιοθήκη της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας του Irvine University of California, παρέχει το πλήρες πρωτότυπο κείμενο. Περιλαμβάνεται επίσης θησαυρός λέξεων της ελληνικής γλώσσας, και δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης αναζήτησης λέξεων στα σώματα των κειμένων και πλήρους λεξικογραφικής ανάλυσης μέσω του εργαλείου του ευρετηρίου και των συμφραστικών πινάκων. Στη συντομευμένη εκδοχή του TLG που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο υπάρχουν τα κείμενα των ρητόρων Ισοκράτη, Δημοσθένη, Αντιφώντα, Λυσία και Αλκιδάμαντα καθώς και η Ρητορική του Αριστοτέλη, με όλα τα λεξικογραφικά εργαλεία και τις δυνατότητες αναζήτησης της πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης. Η ορθή εμφάνιση των κειμένων εξαρτάται από την επιλογή της κατάλληλης γραμματοσειράς.