Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Ρητορεία και ρητορική στην αρχαιότητα

της Χρυσάνθης Τσίτσιου-Χελιδόνη

Β1.3.6.v. Ισαίος

Ο Ισαίος (περ. 415-340 π.Χ.) έζησε στην Αθήνα ως μέτοικος ρητοροδιδάσκαλος και λογογράφος σε περίοδο, τα όρια της οποίας δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Καταγόταν από τη Χαλκίδα. Μαθήτευσε πιθανόν δίπλα στον Ισοκράτη και ήταν δάσκαλος του Δημοσθένη, ο οποίος μάλιστα αξιοποίησε ακόμη και τμήματα λόγων του (Θέων, Προγυμνάσματα 155, Spengel II, σελ. 63). Οι λόγοι που έχουν διασωθεί -συνολικά μόλις έντεκα από τους εξήντα τέσσερις που περιλάμβανε το corpus του ρήτορα- είναι αποκλειστικά δικανικοί και αφορούν κληρονομικά θέματα. «Το ύφος του είναι σχετικά απλό και η σύνθεση φροντισμένη. Μαχητικότερος από τους προηγούμενους λογογράφους, ο Ισαίος είναι ο πρώτος που βλέπουμε να επιτίθεται με σφοδρότητα, καμιά φορά και με ανοίκειες ύβρεις και υπαινιγμούς, στους αντιδίκους».[115]

 

Βιβλιογραφία:

Φάνης Ι. Κακριδής, Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2006 (Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση 3, 1η ανατύπωση, με μικρές διορθώσεις. 1η έκδ. 2005). Ενότητα 3.6.Α. Ρητορεία και ρητορική.

115 Βλ. Κακριδή 2006, 143.