Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Ρητορεία και ρητορική στην αρχαιότητα

της Χρυσάνθης Τσίτσιου-Χελιδόνη

Ε2. Οι αρετές του ύφους

(ἀρεταὶ τῆς λέξεως, virtutes elocutionis)