Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

Ρητορεία και ρητορική στην αρχαιότητα

της Χρυσάνθης Τσίτσιου-Χελιδόνη

ΣΤ1. Βιβλιογραφία

ΣΤ1.1. Ελληνόγλωσσες μελέτες

Θεοδωρακόπουλος, Β. 1999. «Πληροφορίες υποδομής για την ερμηνεία των ρητορικών κειμένων», στο Ρητορικά κείμενα. Β΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Βιβλίο του καθηγητή, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 19-50 (Αναδημοσίευση από το περ. Νέα Παιδεία, τ. 8, 1979, 107-124 και τ. 13, 1980, 86-93).

Κακριδής, Φάνης Ι. 2006. Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη (Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση 3, 1η ανατύπωση, με μικρές διορθώσεις. 1η έκδ. 2005).

Κοπιδάκης, Μ. Ζ. 1990. Διονυσίου Λογγίνου «Περὶ Ὕψους». Ερμηνευτική έκδοση, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειον (Κείμενα Ελληνικά 1).

Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα. 1999. Γοργίας, Εκδόσεις Ζήτρος, Θεσσαλονίκη.

Σπυρόπουλος, Ηλίας Σ. 1992. Πλάτωνος Πρωταγόρας. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια, 4η έκδ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη (1η έκδ. 1975).

Χατζοπούλου, Λίτσα. 1992. «Έργα ρητορικής και ποιητικής (18ος-19ος αι.)», Μαντατοφόρος τχ. 35-36, Ιούνιος-Δεκέμβριος, 59-147.