Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

75. Στήλη λευκού μαρμάρου.

Βρέθηκε στη νότια κλιτύ της Ακροπόλεως. Εκτίθεται στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως.

Έκδ. Ι. Μηλιάδης, ΠΑΕ 1957, 26 (SEG 17, 10). IG I3 1064.

Τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.

hόρος

hιερο͂

Νύμφης.

 

(Φιλ. μεταγρ.) Ὅρος| ἱεροῦ | Νύμφης.

Η στήλη οριοθετούσε, μαζί με άλλες που δεν βρέθηκαν, την έκταση που κατείχε το ιερό της Νύμφης, το οποίο ανεσκάφη στις αρχές της δεκαετίας του ʼ50 νοτίως της Ακροπόλεως, εμπρός από το Ωδείον του Ηρώδου του Αττικού. Η λατρεία της Νύμφης, της οποίας το όνομα παραμένει άγνωστο, είναι παλαιά, ήδη από τους γεωμετρικούς χρόνους, και γινόταν στην ύπαιθρο.