Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

59. Τετραγωνική ενεπίγραφη βάση επιτύμβιου μνημείου λευκού μαρμάρου.

Βρέθηκε στην αρχική της θέση (κατὰ χώραν) στο νεκροταφείο του Κεραμεικού, όπου και παραμένει.

Έκδ. IG II2 5220. IG I3 1178.

433/2 π.Χ.

εὐρύχοροί ποτʼ ἔθαψαν Ἀθῆναι τόνδε τὸν ἄνδρα

ἐλθόντʼ ἐκ πάτρας δεῦρʼ ἐπὶ συμμαχίαν·

ἔστι δὲ Σιληνὸς παῖς Φώκο, τόμ ποτʼ ἔθρεψεν

Ῥήγιον εὔδαιμον φῶτα δικ̣αιότατον.

Η μεγάλη πόλις των Αθηνών έθαψε κάποτε αυτόν εδώ τον άνδρα που ήλθε εδώ από την πατρίδα του, για να κλείσει συμμαχία. Είναι ο Σιληνός Φώκου, άνδρας δικαιότατος, που τον ανέθρεψε το ευτυχισμένο Ρήγιο.

 

Φώκο = Φώκου. | τόμ = τόν. | φῶτα· αιτιατική του αρσενικού ουσιαστικού φώς, -τός = άνδρας.

Ο Σιληνός Φώκου είχε έλθει ως μέλος της πρεσβείας που απέστειλε η πόλη του Ρηγίου της Κάτω Ιταλίας, για να συνάψει συνθήκη με τους Αθηναίους. Ότι είχε έλθει ως πρεσβευτής της πατρίδος του το γνωρίζουμε από το ίδιο το κείμενο της συνθήκης μεταξύ Αθηναίων και Ρηγίνων, το οποίο είχε χαραχθεί σε στήλη μαρμάρου (IG I3 53). Η στήλη βρέθηκε στην Ακρόπολη τον 18ο αιώνα, απήχθη από τον λόρδο Έλγιν στην Αγγλία και βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Μεταξύ των αναγραφόμενων πρέσβεων είναι και ο Σιληνός Φώκου. Ο δήμος των Αθηναίων, για να τιμήσει τον εκπρόσωπο φιλικής πόλης, τον έθαψε στον Κεραμεικό, στο κυριότερο νεκροταφείο της πόλης.