Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

60. Ναϊσκόμορφο επιτύμβιο μνημείο λευκού μαρμάρου.

Φέρει ανάγλυφη παράσταση ιππέως, που καταβάλλει αντίπαλο πεζό. Βρέθηκε στην αρχική του θέση (κατὰ χώραν) στον Κεραμεικό. Φυλάσσεται στο Μουσείο Κεραμεικού.

Έκδ. Σ. Α. Κουμανούδης, Αττικής Επιγραφαί Επιτύμβιοι, Αθήναι 1871, 540. IG II2 6217. M. N. Tod, Greek Historical Inscriptions, II, Οxford 1948, 105. U. Κnigge, Der Κerameikos von Αthen, Athen 1988, 111-113, αρ. 18. P. J. Rhodes & R. Osborne, Greek Historical Inscriptions. 404-323 B.C., Oxford 2003, 7B.

394 π.Χ.

Δεξίλεως Λυσανίου Θορίκιος

Ἐγένετο ἐπὶ Τεισάνδρου ἄρχοντος

ἀπέθανε ἐπʼ Εὐβολίδο

ἐγ Κορίνθωι τῶν πέντε ἱππέων.

Δεξίλεως Λυσανίου Θορίκιος.

Γεννήθηκε επί Τεισάνδρου άρχοντος και πέθανε επί Ευβουλίδου στην Κόρινθο μαζί με άλλους τέσσερις ιππείς.

 

Εὐβολίδο = Εὐβολίδου.

Είναι η μόνη Αττική επιτύμβια επιγραφή, στην οποία αναγράφεται τόσο το έτος γέννησης του νεκρού όσο και εκείνο του θανάτου του (414/3-394/3 π.Χ.). Στην περιοχή του Κεραμεικού, επίσης, βρέθηκε επιγραφή στην οποία μνημονεύονται τα ονόματα των νεκρών Αθηναίων ιππέων στη μάχη της Κορίνθου (394 π.Χ.) και μεταξύ τους αναφέρεται ο Δεξίλεως (IG II2 5222). Η οικογένεια του Δεξίλεω εκτός από τη δημόσια ταφή απεφάσισε να τον τιμήσει και με ιδιωτικό επιτύμβιο μνημείο, το οποίο ιδρύθηκε στον χώρο ταφής που κατείχε στον Κεραμεικό.