Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

58. Ενεπίγραφος επιτύμβιος βωμός λευκού μαρμάρου.

Βρέθηκε στην αρχική του θέση (κατὰ χώραν) στο νεκροταφείο του Καμαριού (αρχαία Οία) στη Σαντορίνη.

Έκδ. Χ. Ι. Σιγάλας & Α. Π. Ματθαίου, ΗΟΡΟΣ 10-12 (1992-1998) 393-397, ειδ. 385-402, αρ. 14 (SEG 48, 1067).

Περί το 550 π.Χ.

Παρθενίκας : τόδε μνᾶμα Φρασισθένος hε͂ρι θανοίσας

Δαμόκλεια ἔστα|σε κασιγνέταν ποθέσαισα.

 

(Φιλ. μεταγρ.) Παρθενίκας τόδε μνᾶμα Φρασισθένους ρι θανοίσας Δαμόκλεια ἔστα|σε κασιγνήταν ποθέσαισα.

Της Παρθενίκας που χάθηκε πρόωρα έστησε αυτό το μνημείο η Δαμόκλεια, γιατί της έλειψε η αδελφή της.

 

hε͂ρι· (= ἦρι· επικό επίρρημα) νωρίς, πρόωρα. | ποθέσαισα (= ποθέσασα Αττ.) μετοχή ενεργ. αορ. του ρ. ποθέω. | θανοίσας (= θανούσης Αττ.) μετοχή ενεργ. β´ αορ. του ρ. θνῄσκω.