Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

57. Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη λευκού μαρμάρου.

Βρέθηκε στη Θάσο. Φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου.

Έκδ. S. Reinach, iii s 16 (1890) 245-246. IG ΧΙΙ 8, 398. L. H. Jeffery, The Local Scripts of Αrchaic Greece, Οxford 1961, Thasos σελ. 302, 307, αρ. 68. P. A. Hansen, Carmina Εpigraphica Graeca saec. viii-v a. Chr. n., Berlin 1983, 161. Η. Duchene, La Stele du Ρort, Ρaris 1992, 113, αρ. 5.

500-490 π.Χ.

ἦ καλὼν τὸ μνῆμα [πα]-

τὴρ ἔστησε θανώσ[ηι]

Λεαρέτηι· ωὐ γὰρ [ἔτ]-

ι ζο͂σαν ἐσωφσώμ[εθα].

 

(Φιλ. μεταγρ.) ἦ καλὸν τὸ μνῆμα [πα]|τὴρ ἔστησε θανούσ[ηι] | Λεαρέτηι· οὐ γὰρ [ἔτ]|ι ζῶσαν ἐσοψόμ[εθα].

Τι ωραίο που έφτειαξε ο πατέρας της το μνήμα της Λεαρέτης· γιατί δεν θα την ξαναϊδούμε ζωντανή.

 

Η επιγραφή είναι χαραγμένη στο αρχαϊκό Παριακό-Θασιακό αλφάβητο: Ο = ω· Ω = ο, ου.

Ο δυστυχής πατέρας, θρηνώντας για την αγαπημένη κόρη που έχασε, φρόντισε να κατασκευασθεί ένα ωραίο μνημείο· με πόσο λεπτό τρόπο εκφράζει την αβάστακτη λύπη του με τον τελευταίο στίχο.