Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Η σκοπιά μας. Ο χρόνος 76 5-6 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Αθήνα 1952 76 35-35 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Η σκοπιά μας. Τραγωδία του πνεύματος 77 45-46 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος [Σημείωση] 77 71 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Οι ελεγείες του Ντουίνο του R.M. Rilke 77 73-75 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Η ζωή του βιβλίου. André Mirambel, La Littérature Grecque Moderne Presses Universitaires de France, Paris 77 77-78 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Η σκοπιά μας. Το '21 78-79 86-87 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Οι ελεγείες του Ντουίνο του R.M. Rilke 78-79 104-107 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος, Αθηναγόρας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Από μήνα σε μήνα. [Επιστολή του Πατριάρχη Αθηναγόρα στον Β. Δεδούση] 78-79 118 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Από μήνα σε μήνα. Αγκάθια και βολικάδες 78-79 119 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Η ζωή του βιβλίου. Μπάμπη Νίντα Ιαμβική Επωδός, ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1952 78-79 121-123 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Η σκοπιά μας. Πνευματικότης 80 133-134 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Οι ελεγείες του Ντουίνο του R.M. Rilke 80 139-142 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Η ζωή του βιβλίου. Βασ. Λαούρδα Θέματα Παιδείας Βάσιγκτων 1953 80 172-173 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Ύμνος εις τον Κωνσταντίνον τον Παλαιολόγον 81 179-180 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Η σκοπιά μας. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος 81 181-183 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Οι ελεγείες του Ντουίνο του R.M. Rilke 81 192-195 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Χωρατά και σοβαρά 81 201 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Η ζωή του βιβλίου. Γιάννη Αναπλιώτη Στα χρόνια της Κουγκέστας, έκδ. Συλλόγου προς διάδοσιν των Γραμμάτων, Καλαμάτα 1953 81 205-206 1953
Μορφές Δεδούσης Βασίλειος Η σκοπιά μας. Η πληγή 82-83 213-214 1953