Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος,Αθηναγόρας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, «Από μήνα σε μήνα. [Επιστολή του Πατριάρχη Αθηναγόρα στον Β. Δεδούση]», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 118