Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. André Mirambel, La Littérature Grecque Moderne Presses Universitaires de France, Paris», Μορφές, τχ. 77 (Φεβρουάριος 1953), σ. 77-78