Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Οι ελεγείες του Ντουίνο του R.M. Rilke», Μορφές, τχ. 77 (Φεβρουάριος 1953), σ. 73-75