Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η σκοπιά μας. Το '21», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 86-87