Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η σκοπιά μας. Η πληγή», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 213-214