Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Μπάμπη Νίντα Ιαμβική Επωδός, ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1952», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 121-123