Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Οι ελεγείες του Ντουίνο του R.M. Rilke», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 104-107