Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Ο δρόμος για το χωριό 1 1 2 1960
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Πορτραίτο της δεσπ. Σ.Β. (λάδι) 1 2 66 1961
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Μετά την εργασία – λάδι 2 5 2 1962
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Κεφαλή κόρης, προτομή 2 5 4 1962
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Βοσκοπούλα – λάδι 2 5 32 1962
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Η κυρούλα – προτομή 2 5 39 1962
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος … Και η γύφτισσα έχει το ωραίο μέσα της… 2 7 118 1962
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Εικαστικές τέχνες: μια εισήγηση και μια συζήτηση. Η εισήγηση του κ. Χρήστου Παυλίδη. Μέρος πρώτο 2 7 147-151 1962
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Ο μπαλτατζής (ξυλοκόπος) 2 8 178 1962
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Ιούδας 3 10 54 1963
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Κρίσεις και σκέψεις. Ο κ. Χρήστος Παυλίδης απαντά στη παρέμβαση του κ. Ράλλη Κοψίδη σχετικά με τη συζήτηση για τις εικαστικές τέχνες 3 10 58-60 1963
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος [Γεώργιος Βιζυηνός] 5 17-18 (εξώφυλλο) 1965
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος [Προσωπογραφία του Βιζυηνού] 5 17-18 1 1965
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος [Γεώργιος Βιζυηνός] 5 17-18 16 1965
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος [Προσωπογραφία του Βιζυηνού, 2] 5 17-18 80 1965
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος [Η προσωπογραφία του Βιζυηνού σμικρυμένη] 5 17-18 99 1965
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Νεκρή φύση 5 20 (εξώφυλλο) 1965
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Παλιός μύλος (λάδι) 5 20 207 1965
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Κόσσυνθος (λάδι) 5 20 207 1965
Θρακικά Χρονικά Παυλίδης Χρήστος Λεύκα (λάδι) 5 20 209 1965