Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «[Η προσωπογραφία του Βιζυηνού σμικρυμένη]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 99