Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «Εικαστικές τέχνες: μια εισήγηση και μια συζήτηση. Η εισήγηση του κ. Χρήστου Παυλίδη. Μέρος πρώτο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 147-151