Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «Νεκρή φύση», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 20 (Οκτώβριος 1965), σ. (εξώφυλλο)