Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «[Γεώργιος Βιζυηνός]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. (εξώφυλλο)