Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «Ο μπαλτατζής (ξυλοκόπος)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 178